Hygien och rutiner

Vi på Stureplan Dental arbetar med Qualident kvalitetssäkring vilket innebär att vi skapar rutiner som betyder större säkerhet för dig som patient men även för oss som arbetar på kliniken.

När du kommer in i behandlingsrummet har vi redan sprittorkat stolen samt alla ytor och salivfontän. Vi har bytt spets till luft och vatten, klätt huvuddelen på stolen med engångsskydd samt tagit fram en ny instrumentbricka och mugg. När du sitter i stolen får du en servett runt halsen. Allt inklusive ”kedja” är engångsmaterial. Vi som jobbar byter arbetskläder varje dag, tvättar håret och duschar. Under dagen tvättar vi händerna och desinfekterar med sprit inför och efter varje patientbehandling. Därefter tar vi på handskar om vi ska jobba i eller bredvid munnen på patienten.

Saltblästring Stockholm
Tandläkare Östermalm

Operation

Vid operation tar vi bort allt onödigt i behandlingsrummet och strävar efter rena, fria ytor. Därefter torkar vi golven i behandlingsrummet och sprittorkar alla ytor. När patienten kommer in i behandlingsrummet får denne skölja med klorhexidin och vi desinfekterar operationsområdet. Patienten får en operationsmössa på huvudet samt blir inklädd i stora sterila gröna dukar. För att allt ska hanteras på rätt sätt har vi en sköterska som är sterilklädd och en som är osteril. Sterilkädd personal får inte röra vid något annat än steriliserade instrument och de ytor som är inklädda i operationsdukar.

Instrument

Alla instrument som används är desinfekterade och rengjorde i diskdesinfektor. Vid operation är instrumenten sterilförpackade, samt steriliserade i både diskdesinfektor och autoklav enligt gällande hygienkrav.